Kosmetiikka ja rituaalit

Tutkijoiden mukaan kosmetiikan varhaisin käyttö liittyi riitteihin ja rituaaleihin. Riitit ovat toimintoja tai tapahtumasarjoja, jotka usein esimerkiksi symboloivat yksilön tai kollektiivin siirtymistä yhdestä tilasta toiseen, kun taas rituaalit ovat usein peräkkäisiä tapahtumia, jotka usein toistuvat samanlaisina ja niille annetaan jonkinlainen erityinen merkitys, joka on usein myös symbolinen. Esimerkkejä rituaaleista ovat jo edellä mainitut siirtymäriitit, mutta sellaisia ovat myös vaikkapa puhdistautumisrituaalit. Rituaalit ulottuvat kuitenkin myös arkielämään, sillä jo pelkkää kättelyäkin voidaan pitää eräänlaisena rituaalina.

Kosmetiikka on ollut yksi olennainen osa riittejä ja rituaaleja. Kosmetiikkaa voidaan käyttää symbolisesti esimerkiksi merkkinä siirtymisessä lapsuudesta aikuisuuteen. Kosmetiikka voi myös olla merkki yhteenkuuluvuudesta jossakin yhteisöllisessä riitissä. Kosmetiikan tämän tapainen käyttö jatkuu näihin päiviin asti. Tytöillä kosmetiikan käyttö on usein siirtymäriitti lapsuudesta aikuisuuteen teini-iässä, ja meikkaustyyli luo yhteenkuuluvuutta tiettyihin alaryhmiin ja usein myös ilmentää yhteiskunnallista luokkaa. Kardashian-tyylisesti meikkaava teini kuuluu eri porukkaan kuin punk-estetiikasta ammentava nuori. Myös urheilutapahtumissa kasvot usein maalataan oman joukkueen väreillä osoittamaan yhteenkuuluvuutta johonkin tiettyyn ryhmään.

Usein myös kosmetiikan käyttö itsessään nähdään rituaalisena toimintana. Se on jotain, joka on osa monien naisten aamu- ja iltatoimia, ja useimmille kehittyy vähitellen tietty järjestys ja tapa puhdistaa kasvot ja lisätä sen jälkeen tiettyjä voiteita tai muita tuotteita. Kosmetiikalle annetaan usein myös symbolisia merkityksiä, joita niillä itsessään ei ole.